Znanstveni skup
povodom 145. obljetnice
Instituta za poljoprivredu i turizam

Poreč, 12. studeni 2020.

MJESTO ODRŽAVANJA:

Dvorana Udruženja obrtnika Poreč, Partizanska 5a, Poreč

Registracije za sudjelovanje na znanstvenom skupu primaju se na adresi elektroničke pošte 145g@iptpo.hr do 31. listopada 2020. godine.

Za sudjelovanje na znanstvenom skupu ne plaća se kotizacija.

Održivi razvoj Hrvatske podrazumijeva snažno razvijen poljoprivredni i turistički sektor, koji čine temelj gospodarskog i svekolikog razvitka. Hrvatska jest i treba biti turistička zemlja te kao takva uzajamno razvijati proizvodnju hrane i turizam. Međutim, nakon sedam godina članstva u EU, Hrvatska ne stoji dobro s poljoprivredom i preradom hrane, dok je turizam u stalnom i znatnom usponu, a posljedica toga je velik uvoz hrane, nedopustivo nerazmjeran mogućnostima koje pružaju vlastiti prirodni, socijalno-gospodarski uvjeti i tradicija. Već 27 godina Hrvatska uvozi više hrane u odnosu na hranu koju izvozi, zbog čega je umjesto stalne izvoznice hrane nažalost postala zemlja uvoznica.

Znanstveni skup

Kako Hrvatska ima prirodne uvjete za znatno veću poljoprivrednu proizvodnju (klimatske prilike, plodna tla, bogatstvo vodnim resursima, stručnjake, znanstvenike, selekcionere, sorte i hibride, znanstveno utemeljene sustave uzgoja bilja i stoke,  sve iz vlastitih znanstvenih kapaciteta) te ima i obrazuje vlastite stručnjake, potrebno je iskoristiti postojeće mogućnosti i povećati ponudu hrane, odnosno raznolikost poljoprivrednih proizvoda. Na taj bi se način unaprijedila i prerađivačko-prehrambena industrija i ostvarili bi se povoljniji uvjeti za razvoj turizma.

Za nužno povećanje količine raznolikih i kvalitetnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa svojim kapacitetima posebno je, i osobito značajno, područje Istre. Budući da je Istra prethodno proizvodila dovoljno hrane za vlastito stanovništvo, to bi mogla činiti i dalje, a može i podmiriti potrebe za turizam pa i izvoziti određene prehrambene proizvode u druge zemlje. Zbog toga je na ovom skupu znanstvenika, mjerodavnih stručnjaka i svih dužnosnika potrebno definirati postojeće probleme i odrediti smjernice njihovih rješenja u svrhu razvoja održive poljoprivrede, imajući u vidu potrebu zaštite okoliša i aktualne klimatske promjene. Ovaj će znanstveni skup istodobno ukazati na stanje i potencijalne vrijednosti turizma u Hrvatskoj, s naglaskom na područje Istre.

Osim ocjene aktualnih resursa i ukazivanja na smjernice popravka tla i sustava uzgoja bilja u razvoju poljoprivrede i turizma u uvjetima aktualnih klimatskih promjena, s posebnim osvrtom na područje Istre cilj je organizatora znanstvenog skupa na taj način obilježiti visokih 145 godina postojanja i djelovanja jedne od najstarijih znanstveno-istraživačkih ustanova s područja poljoprivrede i turizma u nas.

PRELIMINARNI PROGRAM ZNANSTVENOG SKUPA

  • 09:30 Dolazak i registracija sudionika
  • 10:00 Otvaranje znanstvenog skupa
  • 10:15 Izlaganja radova iz područja poljoprivrede i turizma
  • 18:00 Zatvaranje znanstvenog skupa

UPUTE ZA DOSTAVU SAŽETAKA:

Rok za dostavu sažetaka radova je 30. lipnja 2020. godine.

Sažetke na hrvatskom i engleskom jeziku potrebno je pripremiti u predviđenom obrascu te dostaviti na adresu elektroničke pošte 145g@iptpo.hr

Veličina sažetka: do 250 riječi.

Prihvaćeni sažeci prezentirat će se na znanstvenom skupu kao usmena priopćenja ili posteri .

Autori će dobiti informaciju o prihvaćanju sažetaka i načinu prezentiranja (usmeno ili poster) do 31. srpnja 2020. godine.

Obrazac za izradu sažetaka radova može se preuzeti OVDJE

OBJAVA RADOVA:

Zainteresirani izlagači mogu poslati cjelovite radove za objavu u posebnom broju časopisa Agriculturae Conspectus Scientificus / Poljoprivredna Znanstvena Smotra.

Rok za slanje radova je 31. listopad 2020. godine.
Radove je potrebno pripremiti sukladno uputama za autore koje su dostupne na ovoj poveznici

ORGANIZATORI:

Razred za prirodne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Akademik Ferdo Bašić, tajnik Razreda
PREDSJEDNIK ZNANSTVENOG SKUPA

Akademija poljoprivrednih znanosti

Akademik Franjo Tomić, predsjednik Akademije
PREDSJEDNIK ZNANSTVENOG ODBORA

Institut za poljoprivredu i turizam

Dr. sc. Dean Ban, ravnatelj Instituta
PREDSJEDNIK ORGANIZACIJSKOG ODBORA

TAJNIŠTVO:

Institut za poljoprivredu i turizam

Dr. sc. Marijan Bubola

Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Doc. dr. sc. Ana Matin

Institut za poljoprivredu i turizam Poreč | Karla Huguesa 8, 52440 Poreč | 145g@iptpo.hr