Znanstveni skup
povodom 145. obljetnice
Instituta za poljoprivredu i turizam

Poreč, 12. studeni 2020.

MJESTO ODRŽAVANJA:

Hotel Diamant, Brulo 1, 52440 Poreč

Registracije za sudjelovanje na znanstvenom skupu primaju se na adresi elektroničke pošte 145g@iptpo.hr do 31. listopada 2020. godine.

Za sudjelovanje na znanstvenom skupu ne plaća se kotizacija.

Održivi razvoj Hrvatske podrazumijeva snažno razvijen poljoprivredni i turistički sektor, koji čine temelj gospodarskog i svekolikog razvitka. Hrvatska jest i treba biti turistička zemlja te kao takva uzajamno razvijati proizvodnju hrane i turizam. Međutim, nakon sedam godina članstva u EU, Hrvatska ne stoji dobro s poljoprivredom i preradom hrane, dok je turizam u stalnom i znatnom usponu, a posljedica toga je velik uvoz hrane, nedopustivo nerazmjeran mogućnostima koje pružaju vlastiti prirodni, socijalno-gospodarski uvjeti i tradicija. Već 27 godina Hrvatska uvozi više hrane u odnosu na hranu koju izvozi, zbog čega je umjesto stalne izvoznice hrane nažalost postala zemlja uvoznica.

Znanstveni skup

Kako Hrvatska ima prirodne uvjete za znatno veću poljoprivrednu proizvodnju (klimatske prilike, plodna tla, bogatstvo vodnim resursima, stručnjake, znanstvenike, selekcionere, sorte i hibride, znanstveno utemeljene sustave uzgoja bilja i stoke,  sve iz vlastitih znanstvenih kapaciteta) te ima i obrazuje vlastite stručnjake, potrebno je iskoristiti postojeće mogućnosti i povećati ponudu hrane, odnosno raznolikost poljoprivrednih proizvoda. Na taj bi se način unaprijedila i prerađivačko-prehrambena industrija i ostvarili bi se povoljniji uvjeti za razvoj turizma.

Za nužno povećanje količine raznolikih i kvalitetnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa svojim kapacitetima posebno je, i osobito značajno, područje Istre. Budući da je Istra prethodno proizvodila dovoljno hrane za vlastito stanovništvo, to bi mogla činiti i dalje, a može i podmiriti potrebe za turizam pa i izvoziti određene prehrambene proizvode u druge zemlje. Zbog toga je na ovom skupu znanstvenika, mjerodavnih stručnjaka i svih dužnosnika potrebno definirati postojeće probleme i odrediti smjernice njihovih rješenja u svrhu razvoja održive poljoprivrede, imajući u vidu potrebu zaštite okoliša i aktualne klimatske promjene. Ovaj će znanstveni skup istodobno ukazati na stanje i potencijalne vrijednosti turizma u Hrvatskoj, s naglaskom na područje Istre.

Osim ocjene aktualnih resursa i ukazivanja na smjernice popravka tla i sustava uzgoja bilja u razvoju poljoprivrede i turizma u uvjetima aktualnih klimatskih promjena, s posebnim osvrtom na područje Istre cilj je organizatora znanstvenog skupa na taj način obilježiti visokih 145 godina postojanja i djelovanja jedne od najstarijih znanstveno-istraživačkih ustanova s područja poljoprivrede i turizma u nas.

PROGRAM ZNANSTVENOG SKUPA „ODRŽIVI RAZVOJ POLJOPRIVREDE I TURIZMA U KONTEKSTU  KLIMATSKIH PROMJENA“

Poreč, 12. studeni 2020. godine

11:00   Otvaranje znanstvenog skupa, pozdravna riječ domaćina i gostiju

11:30   Plenarna izlaganja radova iz područja poljoprivrede i turizma:

  • akademik Ferdo Bašić, Razred za prirodne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnost, „Ocjena stanja i putokaz održive intenzifikacije hrvatske poljoprivrede u uvjetima klimatskih promjena, s posebnim naglaskom na Istru“
  • prof. dr. sc. Dragan Magaš, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, „Optimalna razina upravljanja hrvatskim turizmom“
  • dr. sc. Smiljana Goreta Ban, Institut za poljoprivredu i turizam, „Znanstveno-stručna djelatnost Instituta za poljoprivredu i turizam“

13:00   Pauza

13:30   Prezentacije postera

  • moderatori: dr. sc. Kristina Brščić i dr. sc. Igor Lukić

15:30   Rasprava

  • moderatori: prof. dr. sc. Tajana Krička i dr. sc. Smiljana Goreta Ban

16:00   Zatvaranje znanstvenog skupa

OBJAVA RADOVA:

Zainteresirani izlagači mogu poslati cjelovite radove za objavu u posebnom broju časopisa Agriculturae Conspectus Scientificus / Poljoprivredna Znanstvena Smotra.

Rok za slanje radova je 30. studenog 2020. godine.
Radove je potrebno pripremiti sukladno uputama za autore koje su dostupne na ovoj poveznici

Preuzimanje ZBORNIKA SKUPA “Održivi razvoj poljoprivrede i turizma u kontekstu klimatskih promjena”

ORGANIZATORI:

Razred za prirodne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Akademik Ferdo Bašić, tajnik Razreda
PREDSJEDNIK ZNANSTVENOG SKUPA

Akademija poljoprivrednih znanosti

Akademik Franjo Tomić, predsjednik Akademije
PREDSJEDNIK ZNANSTVENOG ODBORA

Institut za poljoprivredu i turizam

Dr. sc. Dean Ban, ravnatelj Instituta
PREDSJEDNIK ORGANIZACIJSKOG ODBORA

SUORGANIZATORI:

Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša

Poljoprivredni institut Osijek

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilište u Rijeci

Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Istarska županija

TAJNIŠTVO:

Institut za poljoprivredu i turizam

Dr. sc. Marijan Bubola

Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Izv. prof. dr. sc. Ana Matin

POZDRAVNI GOVORI NA ZNANTVENOM SKUPU:

pdf

POZDRAVNA RIJEČ RAVNATELJA INSTITUTA ZA POLJOPRIVRDU I TURIZAM
DR. SC. DEAN BAN

pdf

POZDRAVNA RIJEČ PREDSJEDNIKA AKADEMIJE POLJOPRIVREDNIH ZNANOSTI
AKADEMIK FRANJO TOMIĆA

pdf

POZDRAVNA RIJEČ PREDSJEDNIK SKUPA
AKADEMIK FERDO BAŠIĆ

Institut za poljoprivredu i turizam Poreč | Karla Huguesa 8, 52440 Poreč | 145g@iptpo.hr